Landsbygden i Halland

Bankkontor kvar men automater kan försvinna

1:32 min

Det finns gott om bankkontor på landsbygden i Halland, men en minskad kontanthantering från bankernas sida kan komma att leda till problem, det tror Susanne Paulsson, utredare på Region Halland.


Paulsson har jobbat med en inventering av tillgängligheten på banktjänster på den halländska landsbygden, vars resultat nu publicerats i form av en rapport.

– Det finns en relativt jämnt geografisk spridning på den bankverksamhet som finns. Det är ingen som har exceptionellt långt till någon bank i dag, ett par tre mil som längst, skulle jag tro, säger hon.


Generellt sett så är alltså tillgången
på bankkontor relativt god på landsbygden i Halland, åtminstone jämfört med många andra delar av Sverige, förklarar Susanne Paulsson.

Samtidigt ser hon en trend att allt färre bankkontor hanterar kontanter och att livsmedelsbutiker i stället tar över den saken, något som kan vara problematiskt dels eftersom butiker i regel inte har samma beredskap inför eventuella rånförsök, dels ifall en orts enda livsmedelsbutik stänger.


Paulsson ser också en risk för
att det kan bli en allt sämre tillgång på uttagsautomater och insättningsautomater, vilket kan påverka både föreningar och företag negativt.

– Skällinge och Vessigebro, till exempel, har inte bankomater längre, man har plockat bort den, konstaterar hon.


Vad tror du att det kan finnas för problem med ett kontantlöst samhälle?

– Vi har den ideella sektorn, man blir beroende av teknik. Alla har inte råd med teknik, alla kanske inte heller fysiskt kan hantera teknik. Vi har också människor som kanske inte är betrodda med ett bankkonto, säger Susanne Paulsson.

David Spånberger
david.spanberger@sverigesradio.se