Varberg

Hade samma namn – fick varandras medicin


Två personer på ett äldreboende i Varberg fick varandras mediciner under tre dagar i höstas. Personerna har samma för- och efternamn men är födda olika år och har medicin genom apodos.

Sjuksköterskan lämnade ut läkemedlen utan att kolla födelsenumret, och de felaktiga tabletterna ledde till oklarhet och trötthet hos en av patienterna, men det blev inga bestående men.


Händelsen lex maria-anmäldes, och nu konstaterar Socialstyrelsen att äldreboendet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen.