Halland

Fler uttrar blir påkörda vid broar

1:28 min

Uttern har varit och är fortfarande en hotad, rödlistad djurart, men nu blir uttrarna ändå allt fler. Och därför jobbar Trafikverket också mer med att se till att det ökande antalet uttrar inte förolyckas i trafiken.

Just nu är det hela nio projekt på gång i Halland där man uttersäkrar broar, det berättar Mats Lindqvist som är miljöspecialist och ekolog på Trafikverket region Väst:

--  Uttrar kan bli påkörda vid broar där djuren lämnar vattendraget.


Varför ska de upp på vägen?

– Det gäller att tänka som en utter här. De ska upp och markera revir. Man får anpassa brokonstruktioner för att förhindra det här. Det viktigaste är att tänka hur ser en bro ut om man är en utter?