Halland

Polisen JO-anmälde sina poliskollegor

En utredningsledare på polisen i Halland har JO-anmält sina kollegor. Han ifrågasätter att polisen har gjort husrannsakan och kroppsvisitering endast på grund av personers sms-kontakt med en narkotikamisstänkt Halmstadbo.


Polisen tycker att det är konstigt att människor kan på så lösa grunder kan bli skäligen misstänkt för brott och på dessa grunder utsättas för husrannsakan och kroppsbesiktning.


– Jag önskar härmed att JO granskar "snöbollsärendet" ovan i sin helhet, och uttalar sig om detta är ett arbetssätt svensk polis ska eftersträva för att effektivt utföra vårt utrednings och lagföringsarbete, skriver polisen i sin JO-anmälan.


– (...) på ett stort antal personer, som jag ser det "in blanco" då detta gjorts enbart på grundval av att de förekommit i sms-trafik.