Falkenberg/Varberg

Personal flyttas till sjukhuset i Varberg

Region Halland kommer att flytta personal från vårdavdelningen i Falkenberg till sjukhuset i Varberg. Anledningen är man har mycket svårt att ta emot alla patienter i Varberg som varit fullbelagd och där man tidvis tvingats ta till överbeläggningar.

Vårdavdelningar har till och från stängts på grund av utbrott med vinterkräksjuka. Personalen har också drabbats av sjukdomar.


Överflyttningen av personal innebär att avdelningen med palliativ vård i Falkenberg stängs tills vidare. Just nu finns det inga patienter som vårdas i livets slutskede i Falkenberg, samtidigt som läget är mycket ansträngt i Varberg.