Halland

Synskadade ska få hela tidningen digitalt

1:18 min

På fredag införs en ny lag för taltidningar som innebär ett teknikskifte, där allt innehåll i de tryckta dagstidningarna ska bli tillgängligt för prenumeranter på taltidningar.

Taltidningar används av nästan 200 personer i Halland, framför allt äldre personer som av olika anledningar inte kan läsa vad som står i tidningar.

– I dag så finns det taltidningar som är inlästa tidningar. Det nya systemet bygger på en digital tidningen och en stor fördel med det är att man kan få läsa hela innehållet jämfört med kanske 30 procent som man har haft nu, säger Jesper Klein som är utvecklingschef på Myndigheten för tillgängliga medier.


Många användare är över 75 år, vilken hjälp kommer de att få?

– Vi kommer att göra hembesök i samband med teknikskiftet eftersom det är en inlärningskurva för att komma igång med det här.

Karin Ingströmer

karin.ingstromer@sverigesradio.se