Treriksröset

Vindkraftverk ska få radarstyrd belysning

Om det ska byggas vindkraftverk i det som kallas Treriksröset i gränstrakterna mellan Halmstad, Hylte och Ljungbys kommuner ska de över 150 meter höga verken utrustas med radarstyrd hindersbelysning.


Detta för att minska påverkan på omgivningen under nätter. Det kravet ställer kommunledningen i Halmstad. I annat fall bör de inte få byggas högre än 150 meter.


Ett annat krav är att vindkraftverken inte får ligga för nära några vattendrag som är biflöden till Fylleån för att minska risken för kollisioner med helikoptrar som sprider kalk i området.