Varberg

Från båt till lastbil med högre miljökrav

1:40 min

De ändrade reglerna för hur mycket svavel det får finnas i fartygens bränsle var i centrum när riksdagsmän från Socialdemokraterna idag besökte Värö Bruk. Förändringen innebär att svenska exportföretag kan tvingas gå över från båt till lastbil.

Det handlar om nivån på svavelhalten i fartygsbränsle. Enligt ett EU-direktiv är det bestämt att från och med den första januari 2015 så kommer det att göras kraftiga sänkningar av svavelhalten i bränslet hos transportfartyg i Östersjön och Nordsjön.


Sänkningarna är kraftigare här
än i övriga Europa på grund av Östersjöns känsliga vatten. Christer Segerstéen, styrelseordförande på Södra Cell, tycker att förändringen sker för snabbt. 

-- För det första vill jag påpeka att vi är för kravet på 0,1 procent svavel, det är inte den biten vi har synpunkter på. Men det är tidsaspekten, att få det här genomförbart. I dag finns ingen teknik färdig. Och vi kommer påverkas ganska mycket eftersom huvuddelen av våra transporter går på båt härifrån.

– Så alternativet är ju att ta lastbil och då kan man ju konstatera att ekonomisk sätt kan du räkna hem att du kör mer på lastbil, men vad betyder det för miljön? säger Christer Segerstéen på Södra Cell.


En som var på besök i dag var den halländska riksdagsledamoten och socialdemokraten Hans Hoff.

-- Det måste införas på ett sätt som är kostnadseffektiv för den svenska industrin och för sjöfarten, säger Hans Hoff.