Varberg

3000 råttor har fångats i en låda

1:27 min

Istället för konventionellt råttgift gick man i Varberg för ett år sedan över till mekaniskt bekämpa råttprna i kloaksystemen. Det är en liten låda som känner av och slår till med kraft när än råtta passerar.

Skadedjursbekämparen Henry Olofsson räknar med att tusentals råttor har fått dö på det sättet.

– Vi har fått ett bra resultat. Vi kan få det via datorer. Maskinen räknar och då ser vi exakt vilken fälla som har tagit råttorna. Sen får vi ett totalvärde. Vi har tagit över 3000 råttor på ett år, säger han.