Varberg

Luckorna täpps till för kommunala mutor

1:42 min

Efter oegentligheter i bland annat Göteborg så agerar nu Varbergs kommun för att minska risken för mutor och bestickning.

Det är revisorerna som pekat på brister i den interna kontrollen. Revisorerna har också föreslagit en whistle-blower-funktion dit anställda kan larma om oegentligheter, men det vill politikerna inte ha.

-- Vi får ju en del kritik. Vi håller med om det mesta och ska gå vidare med förbättringar i det stora hela, säger Jörgen Warborn som är kommunstyrelsens ordförande:


Kommunens revisorer i Varberg har hittat brister i såna rutiner som ska förebygga mutbrott. Detta efter att ha granskat upphandlingar, tillståndsgivning på miljö och hälsa, bygglov och fastighetsförvaltning. Bristerna försöker kommunstyrelsen nu åtgärda genom att skärpa rutinerna – så att till exempel fastighetsförvaltare inte längre ska godkänna varandras fakturor.

-- Där ska vi ändra attestreglerna. Vidare när det gäller upphandlingen gör vi en översyn för att få till färre som upphandlar och på så sätt minska riskerna att mutor o bestickning ska ske inom den sektorn. Vi får kritik för att inte ha tagit ett internt kontrollreglemente i fullmäktige. Det har inte behandlats politiskt, och det ska vi också göra.


Däremot vill politikerna inte ta till sig revisorernas förslag om en extern whistle-blower-funktion, alltså att en kommunanställd som upptäcker något misstänkt ska höra av sig till instans utanför kommunen.

-- Det har inte visslats så mycket  så vi vill snarare tydliggöra att den som har information om att det pågår mutor och bestickningar ska rapportera det till sin chef.