Falkenberg

"Accepterar gör vi definitivt inte"

1:48 min

Sveriges pensionärsförbund i Falkenberg-Skrea accepterar inte den hotande nedläggningen av den palliativa vården i Falkenberg. De protesterade när avdelningen var nedläggningshotad 2004 och de känner likadant idag.

Den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede med fokus på lindring och stöd, är under utredning i Halland och det är tveksamt om avdelningen i Falkenberg kommer att finnas kvar.

– Accepterar det gör vi definitivt inte och det finns flera orsaker till det. De som vårdas på palliativa vården har stort behov av att träffa sina nära och kära. Och det är inte speciellt bra ur miljösynpunkt att åka fram och tillbaka till Varberg, speciellt inte när det gäller den palliativa vården, där man jag kan tänka mig att man vill träffa sina anhöriga varje dag, säger Kjell Borssén, ordförande i SPF Falkenberg-Skrea.

Avdelningen har varit nedläggningshotad förut, senast 2004. Sveriges pensionärsförbund i Falkenberg-Skrea protesterade då rejält. Ordförande Kjell Borssén var med då och säger att han känner likadant nu som då. Att det inte är acceptabelt att avdelningen försvinner.

– Det enda vi kan göra är att protestera genom media. Vi gjorde det förra gången 2004 och då tror vi att vi påverkade genom vårt engagemang och var med och såg till att vi fick behålla avdelningen i Falkenberg.

Sara Hector
sara.hector@sverigesradio.se