Våxtorp

DDT kan finnas kvar i plantskolans mark

Plantskolan Svenska skogsplantor AB måste nu betala för nya provtagningar av marken i Våxtorp där de har haft planteringar. Det har länsstyrelsen beslutat.

Anledningen är att man vill veta hur mycket giftiga bekämpningsmedel, till exempel DDT, som finns kvar i marken.

Plantskolan etablerade sig i Våxtorp i början på 60-talet, när sådana bekämpningsmedel var vanliga, och den drevs fram till 2010.

Svenska skogsplantor ville slippa att undersöka marken, eftersom de menar att det redan har gjorts tillräckligt. Men enligt länsstyrelsens beslut måste de nu göra det inom tre månader, vilket kommer att kosta företaget en halv miljon kronor.