Önskemål om stöd för skogsägare

Den här veckan väntas regeringen ta beslut om på vilket sätt man ska stötta de skogsägare som drabbats av svåra stormskador i sydsverige. Utan statligt stöd kommer åtskilligt av den nerblåsta skogen att bli liggande kvar och förstöras, och skogsägare riskerar ekonomisk ruin.

Lars Erik Åström som är styrelseordförande i Södra skogsägarna önskar framförallt två saker, dels lagerstöd så att man kan behålla timret i området för att kunna försörja sågverken på sikt. Dels att dieselskatten tas bort under två år på de fordon som jobbar i stormområden.