Fiskarna ställde Fiskeriverket till svars

De halländska fiskarna har tappat uppemot åttio procent av sitt sillfiske sedan gränsen för var man får fiska flyttades ut för ett år sedan.  Därför gjorde fyrtio av dem på måndagen ett spontant besök hos Fiskeriverket för att få en bra förklaring till varför man inte flyttar tillbaka gränsen.

Ett av argumenten till att gränsen flyttades var att bifångsten är större nära land, men enligt fiskarna så har man papper på att man i princip inte får någon bifångst alls. Bertil Andersson och Sven-Olof Karlsson från Träslövsläge säger att de man har biologer med sig, som har papper på att man inte får någon bifångst, men att Fiskeriverket skiter högaktningsfullt i det.

Efter besöket är de besvikna, eftersom de inte fick några svar på sina frågor. - Vi har stöd av länsstyrelsen, men det hjälper inte med Fiskeriverket. Det är som huvudet i väggen.