Drivkrafter och hinder för vindkraft

Vikten av utbyggd vindkraft betonas ofta, men det går också att gå allt för fort fram. Det kan vindkraftutbyggnaden i Laholms kommun vara ett exempel på, enligt Maria Pettersson vid Luleå Tekniska Universitet. Hon har analyserat vilka drivkrafter och hinder som finns för vindkraften, och en slutsats är att de svenska reglerna innebär att kommunerna i stora stycken kan agera på egen hand, och det gör att man, trots goda intentioner kan hamna fel.

Maria Pettersson konstaterar att det fortfarande, trots allt som sägs om nyttan och behovet, är mycket motigt för vindkraften.

- Det är en sådan enorm ironi. Att å ena sidan så utpekas vindkraften, som nästan den ultimata miljövänliga energikällan, men det är miljöskäl som också sätter stopp för nya etableringar, säger Maria Pettersson.