Halland

Trafikverket får hjälp av mc-klubb

1:55 min

Just nu brister många vägar i tjällossningen och skapar sprickor och potthål, och Trafikverkets entreprenörer har bråda dagar. En viktig hjälp med att hitta alla trafikfarorna i vägnätet är organiserade motorcyklister.


Vi träffar Lars-Rune Ericsson utanför huset i Snöstorp där han gasar på sin sju år gamla BMW K 1200 GT för P4 Hallands skull.

Det är på den som Lars-Rune rapporterar in sina iakttagelser från vägarna. Inte bara till kamraterna i mc-föreningen The Old Knutters med 600 medlemmar i Halland, utan också till olika myndigheter, på särskilt uppdrag av Sveriges Motorcyklisters Centralförbund.

– Ja, det stämmer. Jag är alltså en så kallad "vägspanare", en person som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Det sker genom att jag besiktigar vägarna och miljöerna omkring, förklarar Lars-Rune Ericsson.


Alla avvikelser rapporterar
han sedan till Trafikverket. Antingen via nätet, eller direkt till Trafikverkets entreprenör, i södra Halland NCC .

I år är allting försenat, även mc-säsongen.

– Men hittills har vi rapporterat att vi sett mycket tjälskador på de mindre vägarna, som ju är särskilt intressanta för oss mc-förare, berättar Lars-Rune.


Trafikverket har dragit ner
anslagen till underhåll av det mindre vägnätet, konstaterar han.

– Och vi ser ju effekterna, längsgående sprickor som blöder upp vatten, som sen fryser på nattetid, oturligt nog. Vi ser lösa flak av hårdbeläggningen som har lossnat och mycket potthål med skarpa kanter.

Lars-Rune Ericsson vill ändå framhålla att han tycker att Trafikverket regionalt gör ett bra jobb och lyssnar på vad mc-förarna har att säga.

– De gör vad de kan med de resurser man har. Det här är ju mer en övergripande fråga, om Trafikverkets inriktning. I glesbygden har man problem med framkomligheten. Och jag kan bara understryka behovet av en upprustning.

Maja-Lena Hamrén
maja-lena.hamren@sverigesradio.se