Miljöprövning av Ringhals kärnkraftverk

Den första miljöprövningen i Sverige av ett kärnkraftverk inleds idag i Varberg. Det gäller nytt drifttillstånd för Ringhals kärnkraftverk - bolaget vill också höja effekten i reaktorn Ringhals 3.

Ringhals utsläpp av radioaktiva ämnen ligger långt under gränsvärdena, men Statens strålskyddsinstitut har sagt nej till ansökan som den ser ut idag. Dessutom finns det internationella krav på att utsläppen ska minska.
Radio Halland finns på plats vid förhandlingarna och kommer att raportera därifrån under dagen.