Ringhals framtid prövas i miljödomstolen

Mycket talar för att Ringhals kärnkraftverk kommer att få tillstånd att öka effekten. Vid miljödomstolens förhandlingar i Varberg veknade en av de tunga remissinstanserna.

Statens strålskyddsinstitut. SSI, som hittills sagt nej till att låta Ringhals öka effekten gav idag en öppning till kärnkraftverket. Vid miljödomstolens förhandlingar om den fortsatta driften vid Ringhals uttryckte sig SSI positivt om Ringhals åtgärder för att begränsa de radioaktiva utsläppen.

SSI menar att det bör gå att öka effekten utan att utsläppen ökar.

Det är miljödomstolen som beslutar om tillstånd för kärnkraftverket, men SSIs ord väger normalt tungt i bedömningen.
Miljödomstolens förhandlingar fortsätter under torsdag och fredag.