Var tionde halländsk gran föll

Efter att Skogsstyrelsen nu är klar med flyginventeringen av hur omfattande stormskadorna är, visar det sig att omkring tio procent av den halländska skog som skulle ha blivit virke föll. Det är lika med sex miljoner kubikmeter.

För att trasnportera bort sex miljoner kubikmeter virke , skulle det behövas ungefär 150 000 timmerbilar med släp,vilket kan ge en uppfattning om vilka enorma mängder det rör sig om...
Vill man försöka göra sig en bild av stor areal- det skulle behövas för att producera så mycket timmer - kan man till exempel ta 4600 fotbollsplaner o lägga dom invid varandra.
-Vår uppskattning var att tio miljoner kubikmeter fallit, säger distriktschef Sven Nilsson på Skogsvårdsstyrelsen i Halland. Tyvärr tror jag att flyginventeringen visar på lite mindre skador än det egentligen är, men om det ”bara” visar sig vara sex miljoner kubikmeter så tackar vi för det.
I Hallandsdistrikt drabbades Hylte kommun hårdast, men annars visar flyginventeringen att dom största stormskadorna drabbade Kronobergs län där närmare en femtedel av det totala virkesförrådet skadades.
Även Jönköpings län drabbades hårdare jämfört med Halland och till 80% är det granarna som föll.
Flyginventeringen visar att stormen totalt fällde ugefär 70 miljoner kubikmeter skog till ett värde av drygt 17 miljarder.