Hårdare krav att vänta för elbolag

Kraven på att elbolagen leverar el utan avbrott ska skärpas.

Regeringen väntas senare idag ge Statens energimyndighet i uppdrag att ta fram ny lagstiftning, erfar Ekot.
Bland annat vill regeringen kunna dra in tillståndet att distribuera el i näten för bolag som inte sköter säkerheten, och att kunder som drabbas av långa avbrott ska få ersättning som driver på företagens säkerhetsarbete.
En del av den här lagstiftningen ska enligt regeringens planer träda i kraft i november, och resten på våren nästa år.