LRF tar strid mot telefonbolag

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, uppmanar sina stormdrabbade medlemmar att kräva ersättning av telefonbolagen.

Försäkringar och kraftbolag täcker ofta kostnader till följd av strömlöshet.
Däremot finns inget motsvarande system för företagare och privatpersoner som tvingats klara sig utan telefon.
LRF vill få till en lagändring som tvingar telefonoperatörerna att betala ersättning till sina kunder.