Fler lantbrukare får EU-stöd

Nu blir det bli enklare för lantbrukare att söka EU-stöd.

Tidigare har det varit svårt för den enskilde lantbrukaren att räkna ut dom riktiga grunderna för stödet och det har också funnits olika sorters stöd.
Men nu ska dessa slopas och i stället införs en enda stödform, gårdsstödet.
I och med det räknar man också med att antalet ansökningar ska öka och frågan är om tjänstemännen som ska handlägga och besluta om det nya stödet hinner med.
-Vi har normalt ungefär 3500 ansökningar per år, berättar Gert Andersson på länssstyrelsens lantbruksenhet. Nu blir det fler som kan söka så vi räknar med en ökning på 6-700 per år.
Tidigare fanns det två olika sorters EU-stöd, ett arealstöd och ett djurstöd. Men nu blir det bara ett enda och skälet är att EU på sikt vill minska stödet till jordbruket. Därför ska det kopplas till lantbrukarens inkomst och inte till produktionen, som då inte ska öka är det tänkt.
Men blanketterna till det nya gårdsstödet har försenats på jordbruksverket och därför är ansökningstiden skjuten en månad framåt. Det gör det ännu svårare för länsstyrelsefolket att hinna med det ökande antalet ansökningar.
-Men till den sista juni 2006 ska vi hinna med att betala ut pengarna, säger Gert Andersson.