Bestörtning över planer för sjukhusbiblioteket

Som en följd av omorganiseringsplanerna för Länssjukhuset i Halmstad kommer sjukhusbiblioteket att läggas ner i sin nuvarande form. I stället ska resurserna satsas på forskning och utveckling.

-Det är förskräckligt att denna samlade möjlighet för patienter och antsällda att låna böcker, använda våra internetdatorer och få hjälp av en bibliotekarie försvinner, säger  Anne-Marie Karlsson, chef på Länssjukhuset biblioteket till Radio Halland.

På sjukhusbiblioteket i Varberg finns inga liknande planer.