Stora risker med transport av farliga kemikalier genom Halland

Utsläppet av svavelsyra i Helsingborg i morse visar på dom stora riskerna med lagring av farliga ämnen. Det stora problemet för Hallands del är emellertid inte lagring av farliga substanser utan transporterna GENOM länet på lastbilar och järnväg - och till havs.

Och där forslas ämnen som är ännu farligare än det som släpptes ut i Helsingborg idag som till exempel ammoniak, klorgas och svaveldioxid, det säger Kjell Arne Johnsson som är avdelningsdirektör på länsstyrelsens försvarsenhet till Radio Halland. Han säger också att det är svårt att ha kontroll på all trafik som passerar i länet, men vid en stickprovskontroll av lasten i passerande lastbilar som nyligen gjordes utmed E6:an så konstaterade man att det på 8 timmar passerade sammanlagt 650 ton farliga ämnen.