Nya regler för stormfällt virke

En yta motsvarande tusen fotbollsplaner - Det är vad som krävs för att lagra allt stormfällt virke bara i Halland. På denna gigantiska yta skall nu virket skyddas mot angrepp av insekter och blånadssvamp.

För oavsett om skogsägaren använder bevattning eller besprutning så riskerar miljön att ta skada. Samtidigt har regeringen nu beslutat att det inte längre krävs tillstånd när markägarna skall välja plats för virkeslagren. Det räcker med en anmälan till kommunen om virkesupplagring - även en anmälan i efterhand godtas enligt de nya reglerna. Arne Joelsson på länsstyrelsens miljöenhet säger till Radio Halland att man har stort förtroende för kommunernas förmåga att agera på ett klokt sätt. Han poängterar också att det fortfarande är markägaren som har ansvaret om miljön skadas.