Nytt parkeringshus vid Gamletull i Halmstad

Ett nytt parkeringshus ska byggas i vår på Gamletull i Halmstad.  Parkeringshuset får fem våningar med 450 parkeringsplatser och byggs i nära anslutning till två fastigheter, ett bageri och ett bostadshus.

Grundläggningsförhållandena är komplicerade och de omkringliggande fastigheterna har haft vissa problem med sättningar.  Det traditionella sättet med pålar som slås ned i marken kan därför inte användas. NCC har fått uppdraget av Nissastaden att bygga och kostnaden uppgår till 52 miljoner.