Få riksdagsmän anmäler extraknäck

Det är få riksdagsledamöter som anmäler sig till det register där man kan lämna uppgifter om sina sidoinkomster.

Registret är frivilligt och av de 9 halländska riksdagsledamöterna är det bara 3 som valt att öppet redovisa sina extraknäck. En av dem är socialdemokraten Majlene Westerlund Panke och hon säger till Radio Halland att hon inte vet varför så få anmäler sina sidoinkomster. Hon tycker att det är viktigt att göra det så att ingen ska kunna misstänka att man företräder andras intressen. Majlene Westerlund Panke tjänade 2003 närmare 230 000 kronor utöver sin riksdagslön på 560 000. Alla hennes sidoinkomster är kopplade till hennes uppdrag i riksdagen.