Gummiarbetarnas hälsorisker får inga forskningpengar

En planerad studie av misstanken att gummiarbetare har svårare att få barn blir inte av.

Orsaken är att Yrkes- och miljömedicinska kliniken inte får de forskningsanslag som man räknat med. Det beror i sin tur på att uppdragsgivarna, arbetsgivarnas organisation Almega och Industrifacket, inte kunnat åstadkomma en gemensam ansökan om pengar till finansiären AFA - Parternas gemensamma försäkringsbolag. - Sedan Almega omorganiserades försvann också deras miljöexpert och vi har inte kunnat göra den gemensamma ansökan som behövs för att vi skall få några pengar, förklarar Rosali Andersson på Industrifacket för SR Halland. I Halland finns c:a 250 gummiarbetare enligt