Litauiska skogsarbetare röjer Halland

Många utländska skogsarbetare röjer nu i de halländska skogarna efter stormen i januari. Bland annat en grupp litauiska arbetare.

Skogsbruket i sverige är idag så mekaniserat att det helt enkelt inte finns tillräckligt med yrkeskunnigt folk.
Det säger förre halmstadbon Tomas Severinsson som driver Skogsvårdsbolaget i skånska Svalöv. Skogsvårdsbolaget anställer arbetare från Litauen och hyr sedan ut arbetskraft till behövande. Skogsvårdsbolaget betalar skatt, sociala avgifter och försäkringar.
-Vi räknar med att det behövs utländsk arbetskraft under lång tid i de svenska skogarna, säger Tomas Severinsson. Efter avverkning och röjning behövs omfattande plantering.