Missförhållanden rapporterades inte

Det finns brister inom äldreomsorgen i Varberg och Laholm. Det konstaterar Socialstyrelsen och Länsstyrelsen som har granskat de båda kommunerna.

På fem av åtta äldreboenden i Varberg rapporterades inte missförhållanden, trots att personalen kände till dem. I Laholm gällde det två av fem äldreboenden.

Enligt länsstyrelsen kan anledningen vara dåliga rutiner kring Lex Sarah, som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska anmäla brister som rör till exempel psykiska övergrepp, dålig hygien eller ett dåligt bemötande av äldre.