Mobil återvinning till Simlångsdalen

Invånarna i Simlångsdalen fick löfte om en flyttbar återvinningsanläggning i Vägverkets gamla grustag av Renhållningsbolaget vid det möte man kallat till i församlingshemmet på måndag kväll.

De boende har reagerat kraftigt mot stängningen av återvinningscentralen i Simlångsdalen. Följden av stängningen är att många sopor hamnat i naturen.

Renhållningsbolaget förklarade att man tyckte att placeringen av centralen var olämplig och presenterade alltså istället lösningen att ställa upp behållare, som sen fraktas bort. De skulle kunna vara på plats vid månadsskiftet.