Revisorer kritiserar momshantering

Varbergs kommun får skarp kritik av kommunens egna revisorer för bristande rutiner när det gäller moms och löner. Bland annat har revisorerna upptäckt att socialkontoret felaktigt har försökt få tillbaka närmare en miljon kronor i moms de senaste två åren.

Revisorerna har gått igenom hur Varbergs kommun redovisar moms och hanterar lönebetalningar. Och det har blivit fel åt båda hållen, ibland har kommunen försökt dra av för moms utan att ha rätt till det, ibland har kommunen missat stora momspengar som revisorerna nu kan hjälpa till att plocka hem och spara pengar åt skattebetalarna.

Centrum för Livslångt lärande, CLL, har missat att man kan söka närmare en och en halv miljon kronor. Vidare har lönekontoret ännu inte åtgärdat flera av de brister som revisorerna upptäckte redan för flera år sedan, bland annat kan en och samma person ha flera timanställningar i kommunen och det är svårt för lönekontoret att kontrollera om någon tar ut dubbla löner.