Hallandspostens överklagande avslås

Kammarrätten avslår ett överklagande från Hallandposten om att få ta del av de handlingar som gällde rekryteringen av ny kommunchef i Halmstad.

En konsultfirma skötte rekryteringen åt kommunen, och kammarrätten konstaterar att de handlingar som kommit in dit gällande rekryteringen och förvaras där ska betraktas som allmänna.

Men eftersom kammarrätten fått besked från kommunen att handlingar inte längre finns kvar så avslås överklagandet.