Politik - hinder för gudstro

Ingrid Jordebo, kristdemokrat i Varberg och ledamot i barn- och utbildningsnämnden, lämnar med omedelbar verkan sina politiska uppdrag och sitt parti. Hon tycker att hennes politiska uppdrag hindrar henne att uttrycka och arbeta för sin gudstro.

Inger Jordebo säger att hon vill arbeta för att barn ska få en omsorg som stämmer överens med Bibeln. - Jag tycker det är en stor fara i det, att det är så förbjudet att nämna Gud i politiken säger Inger Jordebo.

Inger Jordebo tycker att hela samhället har blivit mer och mer ateistiskt och gudsfientligt. Hon tycker att det ska avgöras i allmänna val om samhället ska vara inrättat efter ateistiska principer eller efter kristna principer.