En redovisar inte sidoinkomster

Av elva halländska riksdagsledamöter är det bara en, moderaten Henrik von Sydow, som valt att inte lämna uppgifter om sina sidoinkomster till det register som riksdagen har. De övriga tio ledamöterna har oavsett partifärg lämnat in uppgifterna.

Det är ett frivilligt register och Henrik von Sydow säger att han har mycket måttliga sidoinkomster och att han därför helt enkelt tagit tiden för att fylla i registret.

Henrik von Sydow tycker inte att riksdagsledamöter ska behöva visa hela sin privatekonomi, däremot tycker han att det borde finnas någon slags revisor som utövar nån slags kontroll på politiska beslutsfattare, framförallt de som sitter i exemplevis näringsutskottet och riksdagens finansutskott och därigenom får information som kan vara intressant för hur man hanterar sin aktieportfölj.