Slopat underhåll gör omstridd fotbollsplan till lämplig skoltomt

Den omdebatterade Engelbrektsplanen i Halmstad skall inte längre underhållas som fotbollsplan. Det var det besked från Tekniska kontoret som låg bakom förslaget från Bengt Ekberg, socialdemokratiskkommunstyrelseordförande, om att bygga nya lokaler åt friskolan Malmqvistska på planen.

- I och med beskedet från tekniska såg jag en möjlig disponibel yta för skolbygge, vilket jag också föreslog, berättar Bengt Ekberg för SR Halland. Boende i området har protesterat mot att den gröna Engelbrektsplanen försvinner om skolbygget blir av. Så gör även socialdemokraterna i stadsdelsföreningen öster som vi berättade i morse. - Det står dom helt fritt, kommenterar partikamraten Bengt Ekberg. Engelbrektsplan skall enligt tekniska kontorets sparplaner klippas mera sällan och övergår därmed från att skötas som fotbollsplan till att bli vanlig parkyta. Om ytan ska bli plats för skolbygge krävs ändring av detaljplanen.