Kulturrådspengar till halländska musikgrupper

Vid årets fördelning av pengar från Statens kulturråd till fria musikgrupper får Ewan Svenssons Quartet i Falkenberg 20.000 kronor, Lars-Erik Norrströms trio i Laholm likaså 20.000 och Mwendo Dawa, Halmstad 40.000 kronor