Värö bruk satsar på ny turbin och blir elproducent

Värö Bruk kommer i framtiden inte bara att producera och sälja pappersmassa, bruket blir också elkraftproducent.

En ny turbin ska göra bruket självförsörjande, men ger också ett överskott av miljövänlig el för Södra Cell att sälja. Och det är det som gör investeringen på totalt 450 miljoner kronor lönsam, det säger Lennart Igerud, direktör vid Södra Cell Värö till Radio Halland. Med dagens två drygt 30 år gamla turbiner är Värö bruk till 95% självförsörjande på el, men med den nya turbinen kan man producera ytterligare 13 megawatt eller totalt 46 megawatt .