Halland fortsätt växa - Hyltes trend bruten

Hallands län fortsätter att växa. Det visar färska uppgifter från Statistiska centralbyrån - SCB. Förra året ökade befolkningen med nästan 2500 personer, och vid årsskiftet var 283 788 personer bosatta i länet.

Samtliga halländska kommuner fick fler invånare i fjol, och störst var ökningen som vanligt i Kungsbacka. Där ökade befolkningen med mer än 1000 personer. Orsaken är främst att många flyttade till kommunen, men det beror också på det så kallat födelseöverskottet, alltså att fler föddes än dog i kommunen. I Hylte bröts för första gången den negativa befolkningsutvecklingen, trots att det dog fler än det föddes. Men tack vare att fler flyttade till kommunen än flyttade ifrån den så hade man blivit 55 personer fler vid årsskiftet. Ett liknande resonemang gäller Laholm som lyckades öka sin befolkning med 72 personer. Även Varberg, Falkenberg och Halmstad ökade sin befolkning främst tack vare att fler människor flyttade dit, även om ökningen var mer blygsam än vid årsskiftet 2003 när det gäller Halmstad och Varberg.