Stormskadorna mycket värre än befarat

Det visar sig nu att värdet på de skador som stormen ställde till med i Halland vida överstiger de skattningar som gjordes omedelbart efter ovädret.

 När man nu börjar se slutet på vågen av stormskade-anmälningar skattar marknadsledande Länsförsäkringar ensam antalet anmälningar i Halland till 4.200 stycken - till ett värde av 300 miljoner kronor. Störst antal anmälningar gäller skador på hus och föremål, så kallade sakskador - Men hela två tredjedelar av värdet utgörs av skador på skog. Det innebär att slutsumman för stormens skador ser ut att bli minst tre gånger större än de första uppskattningarna. På Folksam uppskattar man nu värdet på sina anmälningar från Halland till 53 miljoner kronor fördelat på omkring 3.500 skador. Trygg Hansa kan inte ge någon siffra för Hallands län men säger att man vet att man kommer att gå i taket för sina egna återförsäkringar och själva tvingas stå för stormskadekostnader på c:a 135 miljoner kronor. Och fortfarande kommer en jämn ström av nya skadeanmälningar in till försäkringsbolagen.