Bristande säkerhet i kemisalar

Av 16 undersökta gymnasie- och grundskolor i Halland hade 12 brister när det gäller säkerheten vid kemilaborationer. Det visar en granskning som Arbetsmiljöverket har gjort.

Den vanligaste bristen är att läraren inte gör en riskbedömning före laborationen, till exempel vilken fara det finns med de kemikalier som ska användas och hur stor risken är att blanda fel kemikalier.

Hanteringen av kemikalier är också ett problem, ibland förvaras kemikalier i skåp som inte är ventilerade och det händer också att läraren inte vet vilka kemikalieblandningar som finns i vissa flaskor eftersom de inte märkts upp.

De skolor som fått anmärkningar måste nu rätta till bristerna.