Halländska havsgrund kan få fisket begränsat

Om fisket på Fladen eller Lilla Middelgrund ska begränsas - så ska det helst ske på frivillig väg. Det tycker de myndigheter som hanterar frågan.

Fladen och Lilla Middelgrund är två områden som regeringen pekat ut som tänkbara för ett totalt fiskestopp. Miljöministerns statssekreterare Krister Nilsson sa i dag i Falkenberg att målet är att bilda några marina reservat i år - men att det är svårare att komma överens om att också stoppa fisket i reservaten.

Men länsfiskekonsulent Peter Norell tror att frågan går att lösa på frivillig väg inom det nya samarbete kring havets resurser som nu ska prövas i Halland - på villkor att fiskestoppet inte blir totalt utan bara gäller vissa redskap och vissa tider. Senast 2007 ska länsstyrelsen lägga fram förslag om att göra tre av fem utpekade tänkbara havsområden i Halland till marina reservat.