Högre villapriser ger högre skatt

De senaste årens prisutveckling på hus i Halland kommer att ge högre skatt för fastighetsägarna.

Förra året steg priserna på småhus i länet mest i hela Sverige, och innebär att taxeringsvärdena stiger med 35 procent enligt lantmäteriets senaste prognos. Det är 10 procentenheter mer än i andra delar av landet. Fastighetsskatten är en procent av taxeringsvärdet.