Laholmsbonde vann i Högsta Domstolen

En lantbrukare i Laholms kommun har vunnit ett mål i Högsta Domstolen som får stor betydelse för statens skatteindrivning och skuldreglering efter konkurser i lantbruksföretag.

Domen innebär att staten inte får kvitta Eu-bidrag mot skatteskulder, och att det var fel av kronofogden att hålla inne bidrag till jordbruket för att laholmsbonden hade en skuld till staten