Många Duni-anställda behöver hjälp

Fortfarande har det inte löst sig för cirka 80 personer av de sammanlagt 240 anställda på Duni i Halmstad som varslades om uppsägning förra sommaren.

Enligt Kerstin Möllerström på arbetsförmedlingen är det svårast för anställda som passerat 55 att hitta nya jobb. Det är också svårt att hitta lösningar för kvinnor och invandrare i produktionen.

Drygt 30 anställda följde med Dunis flytt till Malmö, nästan lika många fick jobb på Allobi, ett företag som flyttade in i en del av Dunis lokaler och andra har hittat jobb på öppna marknaden eller korttidsutbildar sig eller lärtill helt nya yrken.

Vid årsskiftet gick de första Duni-anställda i Halmstad ut i arbetslöshet.