Lagrat timmer kan sprida gift till sjö

Yasjön vid Åkulla friluftsgård riskerar att påverkas av gifter från timmer som ska lagras i en damm i närheten. Det handlar om skog som fälldes i stormen i januari.

Skogsvårdsstyrelsen vill nu långtidslagra upp till tiotusen kubikmeter timmer i en damm strax uppströms Yasjön. Från barken urlakas bland annat fenoler och terpener, som är giftiga för organismer i vattnet och som dessutom gör vattnet surt. Så Miljökontoret i Varberg beslutar därför om en rad säkerhetsåtgärder, bland annat måste Skogsvårdsstyrelsen ta regelbundna vattenprover och kalka vattnet.