Förändringar inom pälsnäringen läggs på is

Djurskyddsmyndigheten har tvingats backa efter våldsam kritik för sitt förslag till nya regler för pälsdjursuppfödning. Bland andra LRF sågade förslaget som innebar att djuren skulle få större ytor att röra sig på och att de skulle födas upp i grupp. Det är efter att förslaget till regeländringar varit ute på remissrunda som djurskyddsmyndigheten kommit fram till att regeländringen skulle få stora ekonomiska konsekvenser för pälsnäringen. Lennart Nilsson, ordförande i LRF Halland, som är en av dom som varit kritisk är mycket nöjd med beskedet.

Regelförändringar för pälsnäringen skjuts på en obestämd framtid.