Ungdomar deltar i kommunal demokrati

På måndagen kom det in inte mindre än 35 medborgarförslag från ungdomar till Falkenbergs kommun. Medborgarförslag innebär att kommunmedborgare kan lägga förslag som måste behandlas i kommunfullmäktige. Nu har alltså några skolungdomar lämnat in sådana förslag.

De 35 medborgarförslagen från ungomar i olika åldrar är resultatet av ett demokratiprojekt som drivits av Kultur och Fritidsnämnden i Falkenbergs kommun. Projektet har tilldelats 900 000 kr med syfte att få ungdomar engagerade i politik och kommunalt styre.

Falkenberg är en av knappt hälften av alla kommuner som infört systemet med medborgarförslag på rekommendation av statens demokratiutredning.