Lugnande om eventuell influensaepidemi

Det finns många skäl till varför man inte bör skaffa sig läkemedel mot en eventuell influensaepidemi. Det menar Hallands smittskyddsläkare Anders Lindberg som bestämt avråder folk från att rusa till apoteket och köpa antivirala medel.

Bland annat är det omöjligt att veta när och om man ska ta medicinen i förebyggande syfte.

Att förebygga influensa med medicin kräver lång behandling vilket kostar stora pengar. Och om många människor börjar ta medicinen utvecklas virusen så att de blir resistenta.