Militär tankbil välte i dike

En militär tankbil, fullastad med bensin och diesel gick i natt av vägen vid Kuskatorpet, strax utanför Snöstorp i Halmstad. En officer och en värnpliktig fick lättare skador.

Tankbilen har ännu inte kunnat bärgas, den ska först tömmas på sin last och vägen mellan Snöstorp och Pilkington är därför tills vidare avstängd. Ingen bensin eller olja har läckt ut i omgivningen.